Dažniausiai užduodami klausimai apie plaukiojimą vandens telkiniuose motorinėmis transporto priemonėmis

Dažniausiai užduodami klausimai apie plaukiojimą vandens telkiniuose motorinėmis transporto priemonėmis

Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios institucijos sulaukia daugybės klausimų dėl plaukiojimo sąlygų konkrečiuose vandens telkiniuose. Pateikiame išsamią informaciją ir atsakome į dažniausiai užduodamus klausimus.

Aplinkosaugos reikalavimus plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis (įskaitant ir vandens motociklais) reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintos Aplinkosaugos sąlygos plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis. Šio dokumentuose prieduose taip pat rasite vandens telkinių sąrašą, kuriame nurodyti vandens telkiniai, kuriems taikomos išimtys.

Dažniausiai užduodami klausimai apie plaukiojimo priemones

Kur leidžiama plaukioti vandens motociklais?

Vandens motociklas varomas vandens turbina, kuri sukelia vandens pliūpsnius (hidrosmūgius) ir sūkurines sroves, kurių poveikis jaučiamas net kelių metrų gylyje, todėl turbinos keliamas poveikis yra didesnis nei kitos savaeigės plaukiojimo priemonės, turinčios tokio paties galingumo vidaus degimo variklį (be turbinos).

Vandens motociklais plaukioti draudžiama visuose vandens telkiniuose, išskyrus keturis šalies vandens telkinius t.y. vandens motociklais galima plaukioti pagal Aplinkosaugos sąlygų priede nustatytas sąlygas Baltijos jūroje, Drūkšių ežere, Kauno hidroelektrinės ir Elektrėnų tvenkiniuose.

Plaukiojimas vidaus vandens keliais

Aplinkosaugos sąlygos plaukiojimo priemonėms vidaus vandens keliuose netaikomos, išskyrus vandens kelius, esančius ežeruose, kurie yra valstybinių parkų ir valstybinių draustinių teritorijose.

Valstybinės ir vietinės reikšmės vidaus vandens kelių sąrašus, jų eksploatavimo taisykles galite rasti VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos ir (arba) Susisiekimo ministerijos internetiniuose tinklalapiuose – http://www.liwa.lt, http://www.transp.lt.

Kur draudžiama plaukioti?

Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti:

– mažesniuose kaip 10 ha ploto vandens telkiniuose;

– arčiau kaip 100 m (išskyrus plaukimą mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu) nuo vandens telkinių krantų, vandens telkiniuose esančių salų krantų, maudyklų teritorijų (išskyrus atvejus, kai yra pažymėtos vietos, skirtos plaukioti plaukiojimo priemonėmis), plūdurais pažymėtų nardymo zonų;

– upėse.

Vandens telkinių sąrašą, kuriuose plaukiojimas draudžiamas ar ribojamas dėl saugomų gamtinių ir (ar) kitų kraštovaizdžio vertybių galite rasti ČIA.

Navigacijos sezono nustatymas

Priklausomai nuo hidrometeorologinių sąlygų navigacijos pradžios ir pabaigos laiką nustato vidaus vandenų kelių valdytojas – VĮ Vidaus vandens kelių direkcija. Navigacijos sezonas 2014 m. oficialiai prasidėjo balandžio 25 dieną.

Baudos už Aplinkosaugos sąlygų reikalavimų pažeidimus

Baudos už Aplinkosaugos sąlygų pažeidimus numatytos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 562 straipsnyje t.y. nuo 100 iki 2000 Lt.

Leave a reply