Bendraturčiai išvengs nesutarimų tik nustatę sklypo naudojimo tvarką

Bendraturčiai išvengs nesutarimų tik nustatę sklypo naudojimo tvarką

Ar galima savo sklypo dalyje statyti malkinę, garažą ar pavėsinę, tiesti inžinerinius tinklus be bendraturčių sutikimo, jeigu žemės sklypas valdomas bendrosios dalinės nuosavybės teise? Dėl šio klausimo neišsiaiškinusių bendraturčių veiksmų Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) prie Aplinkos ministerijos priversta daug laiko gaišti skundams nagrinėti, o kartais ir kreiptis į teismus.

Kaip nustato Civilinis kodeksas, bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Žemės sklypo bendraturčiai turėtų žinoti, kaip jie tuo sklypu naudojasi, – ar tik savitarpio sutarimu nusistatę kiekvienam priklausančias konkrečias dalis, ar notariškai patvirtinto susitarimo dėl žemės sklypo naudojimo nustatyta tvarka.

Pirmuoju atveju bendraturčių pasirašyta sklypo schema nėra dokumentas, suteikiantis teisę kiekvienam iš jų tvarkytis sklypo dalyje tik pagal savo norus ir poreikius. Visus veiksmus, tarp jų ir statinių statybą, būtina derinti su visais bendrasavininkiais. Tiek tuo atveju, kai pagal Statybos įstatymą yra privalomas statinio statybą leidžiantis dokumentas (SLD), tiek ir tada, kai toks dokumentas ir statybos projektas neprivalomi, reikia gauti sklypo bendraturčių rašytinius sutikimus ar pasirašyti atitinkamus susitarimus.

Jeigu bendraturčiai žemės sklypu naudojasi notaro patvirtinto susitarimo nustatyta tvarka, svarbu, kokios to susitarimo sąlygos. Kai jame numatyta galimybė be papildomo sutikimo statyti tam tikrus statinius konkrečiose sklypo vietose ar tam tikrais atstumais, tai laikantis šių sąlygų statyba bus teisėta. Notaro patvirtintą susitarimą reikia pridėti ir prie prašymo išduoti SLD, jeigu jis privalomas. Kai susitarimas yra notaro patvirtintas ir įregistruotas viešame registre, jis privalomas ir tam asmeniui, kuris vėliau įgyja dalį žemės sklypo bendrosios nuosavybės teisėmis.

Žemės sklypo bendraturčiai turi žinoti, kad reglamentuoti minimalūs statinių atstumai iki sklypo ribų nusistatyta tvarka negalioja valdomos sklypo dalies vidinės ribos atžvilgiu. Nebent tokią sąlygą numato notaro patvirtintas bendraturčių susitarimas dėl sklypo naudojimo tvarkos. Taip pat įsidėmėtina, kad bendraturčių rašytiniai sutikimai neprivalomi, jeigu jie per vienus metus nuo statybos pradžios dėl statinio statybos statytojui, statinio savininkui ar viešojo administravimo subjektams nepateikė savo rašytinių pretenzijų, skundų, pranešimų, kai kitas SLD neprivalomas.

Jeigu bendraturčiams nepavyksta susitarti, ginčus dėl bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo nekilnojamojo turto valdymo, naudojimosi ir disponavimo juo tvarkos sprendžia teismas pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį.

Aplinkos ministerijos Visuomenės informavimo skyrius
2014-08-27

Leave a reply