Pasiėmei įmonės klientus – susimokėk!

Teismų procesai dėl nesąžiningos konkurencijos tarp transportavimo ir logistikos paslaugas teikiančių įmonių įgauna pagreitį. Darbuotojai, įkuriantys savo transporto įmones ir pradedantys dirbti su klientais iš buvusių darboviečių, vis dažniau buvusių darbdavių paduodami į teismus ir šie juos laimi. Vis dėlto panašu, kad galutinį verdiktą nesąžiningos konkurencijos tarp transporto paslaugų įmonių jau greitu metu turi padėti Lietuvos aukščiausiasis teismas, skelbdamas galutines ir neskundžiamas nutartis.

Šešių metų teismų karuselė

Cargonews.lt jau yra rašiusi apie dar 2008 m. įsisukusį teismų maratoną tarp UAB „Transekspedicija“ ir UAB „Lastra“. Tuomet UAB „Transekspedicija“ Vilniaus apygardos teismui apskundė UAB „Lastra“ ir savo buvusius darbuotojus Laimą Atkočiūnaitę, SauliųVėželį ir Andrej Supranovič dėl, anot UAB „Transekspedicija“ atstovų, nesąžiningais konkuravimo veiksmais padarytos žalos.

L. Atkočiūnaitė, išėjusi iš AB „Lietuvos geležinkeliai“, nuo 2001 iki 2005 m. dirbo UAB „Transekspedicija“ Geležinkelių departamento vadove. Keliais mėnesiais vėliau už ją tame pačiame departamente įsidarbino ir S. Vėželis, gerokai vėliau – A. Supranovič. L. Atkočiūnaitė ir S. Vėželis 2006 m. spalio-gruodžio mėn. nutraukė darbo sutartis su UAB „Transekspedicija“ ir perėjo dirbti į naujai įkurtą įmonę UAB „Lastra“: L. Atkočiūnaitė UAB „Lastra“ direktore pradėjo dirbti lapkričio 2 d., S. Vėželis 2007 m. sausio 2 d.

2007 m. sausio 10 d. su UAB „Lastra“ darbo sutartį sudarė ir A. Supranovič – dar nenutraukęs sutarties su UAB „Transekspedicija“.

Po dviejų metu UAB „Transekspedicija“ UAB „Lastra“ ir visus tris išėjusius darbuotojus padavė į teismą, prašydamas atlyginti 546 tūkst. Lt siekiančius nuostolius ir 6 proc. dydžio procesines palūkanas. Įmonė argumentavo, kad UAB „Lastra“ pasinaudojo UAB „Transekspedicija“ komercine paslaptimi, pažeidė Konkurencijos įstatymą, dėl ko UAB „Transekspedicija“ Geležinkelių departamentas darbas praktiškai tapo paralyžiuotas.

Apygardos teismas buvo palankus UAB „Lastra“

Vilniaus apygardos teisme sėkmė nusišypsojo UAB „Lastra“. Teismas nusprendė, kad UAB „Lastra“ darbuotojų išėjimo iš UAB „Transekspedicija“ priežastis buvo ne siekis konkuruoti, o sudėtinga atmosfera įmonėje. Teismas atkreipė dėmesį, kad tiek L. Atkočiūnaitė, tiek S. Vėželis būtent su jau darbo patirtimi, įgyta Lietuvos geležinkeliuose, ir buvo pakviesti dirbti UAB „Transekspedicija“ tikslu sukurti Geležinkelių departamentą. Pirmosios instancijos teismo nuomone, akivaizdu buvo tai, kad ieškovas, kviesdamas pas save įsidarbinti atsakovus, pats pasinaudojo jau parengtais specialistais.

Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovo kaip komercinė paslaptis įvardinta informacija, pasinaudojo atsakovai, yra viešai skelbiama ir todėl negali būti laikoma komercine paslaptimi. Byloje esantys įrodymai patvirtino, kokie buvę UAB „Transekspedicija“ klientai dirbo su UAB „Lastra“, tačiau niekaip neįrodo, jog jie buvo pervilioti atsakovų nesąžiningais veiksmais, juos vertinant Konkurencijos įstatymo nuostatų prasme. Lemiamą įtaką perėjimui turėjo ilgametis bendradarbiavimas ir abipusis pasitikėjimas konkrečiais asmenimis.

Teismas nustatė, kad dalis klientų, su kuriais dirbo atsakovai UAB „Transekspedicija“, dirbo su atsakovais ir jiems dirbant kitose įmonėse; dalis klientų po atsakovų išėjimo iš UAB „Transekspedicija“ nutraukė bendradarbiavimą su ieškovu, tapo UAB „Lastra“ klientais, tačiau tuo pačiu naudojosi ir kitų ekspedijavimo įmonių paslaugomis.

Apskundė aukštesniajai instancijai

Vis dėlto UAB „Transekspedicija“ apskundė Vilniaus apylinkės teismo sprendimą Lietuvos apeliaciniam teismui. Apeliaciniu skundu UAB „Transekspedicija“ teigė, kad UAB „Lastra“ pažeidė UAB „Transekspedicija“ potvarkį, numatantį kategorišką draudimą būti steigėjais ar akcininkais kitos giminingos įmonės. UAB „Lastra“, anot UAB „Transekspedicijos“, pirmaisiais veiklos metais turėjo neproporcingai daug pajamų, kad neįmanoma sąžiningai vykdant veiklą naujai įmonei. Be to, UAB „Transekspedicija“ buvo nustatytas komercinių paslapčių sąrašas, su kuriuo atsakovai buvo supažindinti.

Ieškovas taip pat teigė, kad UAB „Lastra“ darbuotojai buvo itin kvalifikuoti specialistai ir jie sudarė Geležinkelių departamento pagrindą, todėl jų išėjimas iš esmės sutrikdė visą departamento veiklą. Maža to, skundu teigta, kad UAB „Lastra“ nesąžiningai perviliojo jos buvusius darbuotojus.

Apeliacinio teismo sprendimas – visiškai priešingas

Lietuvos apeliacinis teismas š. m. vasario mėn. UAB „Transekspedicija“ ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė UAB „Transekspedicija“ solidariai iš UAB „Lastra“ 316 800 Lt, 5 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme ir bylinėjimosi išlaidas. Teismas nutarė, kad komercinių paslapčių sąrašo patvirtinimas apskritai negali būti suabsoliutinamas, o atsižvelgiant į minėtas aplinkybes ir ilgametę darbo patirtį, S. Vėželis ir L. Atkočiūnaitė negalėjo nesuprasti, kad UAB „Lastra“ naudojimasis AB „Transekspedicija“ klientais suteiks UAB „Lastra“ aiškų konkurencinį pranašumą, nes į naujai įsteigtą įmonę perkeliamas ieškovo įmonėje kaip samdomų darbuotojų padarytas įdirbis.

Atitinkamai pirmosios instancijos teismo nurodyti argumentai dėl sudėtingos atmosferos ieškovo įmonėje, ankstesnės atsakovų patirties ir naujų AB „Transekspedicija“ darbuotojų į ieškovo Geležinkelių departamentą priėmimo, teisėjų kolegijos nuomone, nepateisina atsakovų veiksmų tolesnio bendradarbiavimo su buvusiais ieškovo klientais perėmimo, aiškiai pakenkiant kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti . Taip buvo pažeistas Konkurencijos įstatymas.

Neteisėtus atsakovų veiksmus kryptingai siekiant išlaikyti buvusius ieškovo klientus jiems pasiūlant naujai įsteigtos įmonės (UAB „Lastra“) paslaugas, teismo nuomone, konkrečiu atveju patvirtina tai, kad vizitinėse kortelėse, duodamose UAB „Transekspedicija“ klientams, L. Atkočiūnaitės iniciatyva buvo nurodomi asmeniniai atsakovų mobiliųjų telefonų numeriai. Visi atsakovai nuosekliai nutraukė darbo santykius su UAB „Transekspedicija“ ir iškart įsidarbino UAB „Lastra“, vėliau į UAB „Lastra“ buvo pakviesti dar du ieškovo darbuotojai.

Be to, anot teisėjų kolegijos, neteisėtus veiksmus liudija ir faktinis didžiosios dalies buvusių ieškovo klientų išėjimas netrukus po UAB „Lastra“ įsteigimo ir atsakovų įsidarbinimas jų pačių įsteigtoje įmonėje. „Apeliacinio teismo sprendime visiškai nebuvo atkreiptas dėmesys į apygardos teismo metu įrodytas aplinkybes“ , – cargonews.lt teigė UAB „Lastra“ direktorė L. Atkočiūnaitė.

Rankų nenuleidžia

L. Atkočiūnaitė su kolegomis po Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo š. m. birželio mėn vis dėlto nesudėjo rankų ir pateikė kasacinį skundą Lietuvos aukščiausiajam teismui. Cargonews.lt įmonės direktorė teigė, kad ją stebina, kaip Vilniaus apeliacinis teismas priėmė visiškai priešingą spendimą. „Apeliacinis teismas visiškai nekreipė dėmesio į tai, kad mes su UAB „Transekspedicija“ niekada neturėjome pasirašę jokios nekonkuravimo sutarties, nebuvome sudarę jokių komercinių paslapčių saugojimo sutarčių“ , – tikino L. Atkočiūnaitė. Anot jos, apeliacinis teismas visiškai atvirkščiai konstatavo sąžiningą atsakovų konkurenciją, kuri kaip tik skatina šalies ekonomikos augimą, kainų mažėjimą ir t.t.

„Pirmiausia, nors apeliaciniame skunde teigiama, kad „Transekspedicija“ 1994 m potvarkiu draudžia įmonės darbuotojams būti giminingos įmonės steigėjais ar akcininkais ar jose dirbti, tačiau tame pačiame potvarkyje sakoma, kad jį pažeidus, iš akcininkų neatlygintinai atimamos akcijos, o darbuotojas – atleidžiamas iš darbo,“ – cargonews.lt teigė L. Atkočiūnaitė.

Nors UAB „Transekspedicija“ apeliaciniame skunde teigia, kad „atsakovams nebuvo taikytos jokios drausminės nuobaudos, jie nuolat buvo premijuojami“, tačiau L. Atkočiūnaitė teigia, kad neapsikentę įtampos ir spaudimo jie išėjo patys. „Po 5 metų prasidėjo įsakymai, kurie akivaizdžiai buvo skirti konkretiems žmonėms. Nelaukėm, kol atleis, ir patys išėjom,“ – teigia L. Atkočiūnaitė.

Pasak UAB „Lastra“  vadovės, tiek ji, tiek S. Vėželis, tiek A. Supranovič UAB „Transekspedicija“ dirbo su konkrečiais žmonėmis ir patys klientai tą akcentavo teismo posėdžių metu (liudytojų apklausos metu), o kiti klientai rašė apie tai raštus. Iki tol UAB „Transekspedicija“ pervežimų geležinkeliais niekas neorganizavo. „Ir dabar net kolegos negali dirbti su kito kolegos klientais, nes jie dirba su konkrečiais žmonėmis. Klientai patys patvirtino, kad dirbdami UAB „Lastra“ mes jiems teikėme paslaugas blogesnėmis sąlygomis vien dėl to, kad klientams teko atlikti avansinius mokėjimus“, – tikino L. Atkočiūnaitė.

Įmonės direktorė pasakojo situaciją, kada vienas klientas pats susirado S. Vėželio namų telefono numerį, pats paskambino klausdamas, su kuo jam dirbti. Klientas teigęs, kad į užklausas UAB „Transekspedicija“ darbuotojai iš viso neatsakydavo arba buvo labai vėluojama atsakyti.

Tuo metu UAB „Transekspedicija“ direktorius Vidmantas Pelėda situacijos su UAB „Lastra“ nebuvo linkęs komentuoti. „Kadangi byla dar nėra išspręsta, todėl mūsų nuomone, būtų nekorektiška apie šios bylos tolimesnę eigą ką nors komentuoti,“- cargonews.lt teigė V. Pelėda.

Mokėti neturi iš ko

„Iš ko mokėsim? Atims butus – jie ir taip dabar areštuoti,“ – teigė L. Atkočiūnaitė, paklausta, ką darys, jei teismas priteis sumokėti daugiau kaip 300 tūkst. Lt ir dar papildomai palūkanas. Anot jos, UAB „Lastra“ ir taip antrus metus dirba nuostolingai dėl pastovios įtampos, susijusios su teismo procesais, dėl bankų ir naujų klientų požiūrio į įmonę, kurios turtas areštuotas jau 6 metai. „Juk negali kiekvienam atverti širdies ir paaiškinti, kodėl taip yra. Be to, argi visi patikės tuo… Esant nepalankiam Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimui, visų trijų šeimų (ir jų mažamečių vaikų) ateitis – gatvė, nes to norėjo V. Pelėda. Be to, 10 UAB „Lastra“ darbuotojų neteks darbo, Lietuvos biudžetas neteks beveik pusės milijono litų į metus“, – teigė įmonės direktorė.

Aukščiausiojo teismo sprendimas bus galutinis ir neskundžiamas.

Leave a reply