Numatoma optimizuoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos valdymo sistemą

Numatoma optimizuoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos valdymo sistemą

Seimas svarstys teisingumo ministro Juozo Bernatonio pristatytas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-2036), kuriomis numatoma optimizuoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos valdymo sistemą.

Siekiant gerinti šios sistemos valdymą, užtikrinti efektyvesnį valstybės biudžeto lėšų naudojimą ir gerinti atliekamų funkcijų kokybę siūloma reorganizuoti penkias savarankiškas tarnybas, įsteigiant vieną centrinę instituciją (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą), turinčią teritorinius padalinius (Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje).

Centrinė įstaiga centralizuotai atliktų bendrąsias funkcijas tokias kaip veiklos planavimas, personalo administravimas, finansinių išteklių apskaita ir ataskaitų rengimas, viešieji pirkimai, materialinis aprūpinimas, informacinių ir komunikacinių sistemų valdymas, viešieji ryšiai, vidinių teisės aktų rengimas, bendros praktikos formavimas, pirminės teisinės pagalbos koordinavimas, bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybių institucijomis. Tarnybos teritoriniai padaliniai atliktų funkcijas, susijusias su sprendimais dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo.

Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, po reorganizacijos tarnyboje dirbančių darbuotojų skaičius nemažėtų, nes dėl išaugusių antrinės teisinės pagalbos apimčių bei priskirtų naujų funkcijų žmogiškieji ištekliai tarnybose nėra pakankami. „Pagrindinis šios reorganizacijos tikslas yra orientuotas į geresnį valdymo efektą, siekiant įstaigų veiklą pertvarkyti tokiu būdu, kad po pertvarkos veiksianti įstaiga būtų pajėgi efektyviai įgyvendinti jai priskirtas funkcijas. Numatoma, kad po reorganizacijos 4 pareigybėmis sumažėtų vadovaujančių asmenų skaičius ir būtų sudarytos sąlygos centralizuoti buhalterinę apskaitą (vietoje 5 vyriausiųjų finansininkų būtų numatyta 1 vyriausiojo finansininko pareigybė)“, – teigiama dokumente.

Pritarus teisės akto pakeitimams po pateikimo bendru sutarimu, toliau jie bus svarstomi pagrindiniu paskirtame Teisės ir teisėtvarkos komitete, papildomu – Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama sugrįžti gruodžio 4 d.

 

Leave a reply