Aukščiausiasis Teismas pasisakė dėl koncesijos procedūrų

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), išnagrinėjęs kasacinę bylą pagal UAB „JCDecaux Lietuva“ skundą dėl Kauno savivaldybės vykdyto konkurso dėl viešojo transporto stotelių stoginių pastatymo ir priežiūros, pasisakė dėl Koncesijos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių derybas, aiškinimo.

Pagrindinis šalių nesutarimo objektas – konkurso dalyvių ir organizatoriaus derybų apimtis (dėl kokių sąlygų, kaip laisvai ir kokių derybų rezultatų jiems galima pasiekti). „JCDecaux Lietuva“ ginčijo savivaldybės ir konkurso laimėtojos suderėtus koncesijos sutarties projekto pakeitimus, susijusius su paslaugų teikimo vietų keitimo tvarka, stoginės remonto laiku, vietine rinkliava, papildoma koncesininko apsauga nuo konkurencijos ir sutarties įvykdymo užtikrinimu. Ginčas kilo dėl to, kad naujai suderėtos sutarties nuostatos nebuvo išviešintos iš anksto, o verslas dėl jų nesivaržė.

LAT pažymėjo, kad Koncesijos įstatyme yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog į derybas suteikiančioji institucija kviečiasi vieną dalyvį, kuris pateikė geriausią pasiūlymą, o antrą geriausią pasiūlymą pateikusio dalyvio kvietimas į derybas galimas, bet neprivalomas.

LAT nuomone, toks įstatyme įtvirtintas derybų procedūros reguliavimas suponuoja griežtesnį jo aiškinimą, pagal kurį Koncesijos įstatyme nustatytas draudimas nukrypti nuo konkurso techninių, komercinių ir finansinių reikalavimų negali būti suprantamas tik kaip ribojimas derybomis pakeisti pasiūlymų vertinimo kriterijus.

„Priešinga pozicija suponuotų iškraipytos konkurencijos situaciją, kai su vieninteliu ūkio subjektu suteikiančioji institucija derėtųsi dėl pirminėse konkurso sąlygose neįtvirtintos ekonominių interesų pusiausvyros. Tai, be kita ko, galėtų lemti ūkio subjektų siekį suteikiančiajai institucijai dirbtinai teikti ekonomiškai nepagrįstus pasiūlymus tam, kad vėliau su ja galėtų derėtis dėl sau palankesnių koncesijos sutarties vykdymo sąlygų“, – teigiama LAT nutartyje.

Derybose dalyvaujantis ūkio subjektas iš tiesų neturi poreikio modifikuoti pasiūlymų vertinimo kriterijų, nes jo pasiūlymas jau pripažintas geriausiu, todėl jis savo ir suteikiančiosios institucijos ekonominių interesų pusiausvyrą savo naudai gali būti suinteresuotas keisti dėl kitų konkurso sąlygų, ypač susijusių su techniniais, ekonominiais ir finansiniais reikalavimais.

LAT taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad ūkio subjektų galimybė teikti išlygas, pasiūlymus ir komentarus dėl konkursų sąlygų, o dėl pastarųjų vėliau derėtis su suteikiančiąja institucija, kai ši atitinkamo dalyvio pasiūlymą pripažįsta geriausiu, neišvengiamai priklauso nuo konkursų nuostatų formulavimo pobūdžio, t. y., kokiu tikslumu ir apibrėžtumu jos įtvirtintos.

Koncesija yra valdžios ar valdymo institucijos suteiktas leidimas (administracinis aktas, dokumentas), kuriame nustatomos koncesininko (leidimą gaunančio asmens, organizacijos) ūkinės komercinės veiklos sąlygos.