Lengviausias ir pigiausias būdas atgauti skolą, jeigu skolininkas laikinai nemokus, tačiau sutinka apmokėti skolą.

Konsultuoja teisininkė Mintija Kaleinykienė

Jeigu skolininkas sutinka su skolos mokėjimu (nesvarbu ar tai būtų skolos už komunalinius įsiskolinimus, ar kitokie įsiskolinimai) ir tik šiuo momentu neturi pinigų skolai padengti, patogiausias ir pigiausias būdas užsitikrinti skolos išieškojimą yra vekselio pasirašymas.

Vekselis – tai vertybinis popierius, kuris išrašomas įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo įsipareigoja be sąlygų, tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui. Vekselio davėjas (skolininkas) negali ginčyti vekselyje nurodytos sumos, terminų ar kelti kitas sąlygas. O tai, kad vekselis yra vertybinis popierius, žymiai palengvins skolintojo naštą įrodinėjant savo reikalavimo teisę. Pavyzdžiui, praleidus vekselyje nurodytą mokėjimo terminą, galima kreiptis i notarų kontorą ir per kelias dienas gautą vykdomąjį raštą perduoti antstoliams. Tokiu būdu išvengiama teisminio proceso, sutaupoma mažiausiai mėnesį laiko ir iki minimumo sumažina savo išlaidas (dokumentų tvarkymas notarų kontoroje kainuoja tik apie 15 eurų, o vykdomasis raštas – nuo 0,3 iki 0,5 proc. nuo išieškomos sumos, bet ne mažiau 15 eurų).

Sumokėjus visą sumą pagal vekselį arba jos dalį, skolininkas gali pareikalauti pakvitavimo, kad prievolė buvo visiškai arba iš dalies įvykdyta. Kai įvykdoma visa prievolė, skolos dokumentas yra grąžinamas, o įvykdžius tik jos dalį,  pasiliekama teisė skolos dokumentą pasilikti, bet būtina išduoti pakvitavimą dėl sumokėtos skolos dalies.

 

Įstatymas numato būtinus vekselių rekvizitus, be kurių šis dokumentas nėra pripažįstamas vekseliu:

1) žodžiai “vekselis” tekste ta kalba, kuria vekselis išrašytas;

2) besąlyginis įsakymas sumokėti įrašytą sumą;

3) turinčio sumokėti asmens (mokėtojo) pavadinimas ar vardas, pavardė;

4) mokėjimo terminas;

5) mokėjimo vieta;

6) pavadinimas ar vardas, pavardė asmens, kuriam arba kurio įsakymu turi būti sumokėta;

7) vekselio išrašymo vieta ir data;

8) išrašančio vekselį asmens (vekselio davėjo) parašas (pavyzdine paprastojo vekselio forma pridedama).

 

Skolininkui pasirašius vekselį, jis (originalas) saugomas pas skolintoją ir laukiama sueinant skolos mokėjimo termino.

 

Vekselio pateikimas apmokėti. Norint gauti vykdomąjį įrašą, privalu laiku ir tinkamai pateikti vekselį apmokėti, o skolininkui nesumokėjus – tinkamai pranešti skolininkui apie tai, jog vekselis yra neapmokėtas. Vekselių įstatyme numatyta, jog vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas  vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Vekselio pateikimo apmokėjimui tvarka priklauso nuo to, ar vekselyje yra įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų“, „neprotestuotinas“, ar kiti atitinkamos reikšmės žodžiai. Neprotestuotino vekselio turėtojas, suėjus mokėjimo terminui arba nusprendus jį pateikti apmokėti, kai vekselis apmokėtinas jį pateikus, turi fiziškai pateikti vekselį mokėtojui – skolininkui, tokiu būdu sudarant sąlygas skolininkui, apmokėjusiam vekselį, jį atgauti. Skolininkui neapmokėjus pateikto vekselio, ne vėliau kaip per keturias dienas apie tai privalu informuoti jį apie įsipareigojimo nevykdymą (pvz.: registruotu laišku). Po šių veiksmų atlikimo skolintojas, kaip vekselio turėtojas, per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos privalo kreiptis į notarą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą išieškoti nesumokėtą vekselio sumą, o gavus minėtą raštą – pateikti jį vykdymui antstoliams.