Dizaino registravimo procesas Lietuvoje ir Europos sąjungoje

Konsultuoja teisininkė Mintija Kaleinykienė

Dizaino registravimo procesas (LT):

 1. Paraiškos Valstybiniam patentų biurui pateikimas;
 2. Paraiškos ekspertizė, ir, jei reikia, trūkumų šalinimas (iki trijų mėn);
 3. Dizaino ekspertizė – tikrinama ar atitinka dizaino sąvoką, neprieštarauja viešajai tvarkai ir kt. Nevertinamas naujumas, individualios savybės ir ar dizainas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių (iki trijų mėn);
 4. Dizaino įregistravimas ir paskelbimas – jei atlikus dizaino ekspertizę, pripažįstama, kad dizainą galima registruoti, išsiunčiamas pranešimas susimokėti nustatytą mokestį; dizainas įregistruojamas ir skelbiamas ne anksčiau kaip po 6 mėn. nuo paraiškos padavimo dienos; yra galimybė atidėti paskelbimą iki 30 mėn. nuo paraiškos padavimo dienos;
 5. Dizaino užprotestavimas – galimybė užprotestuoti dizaino įregistravimą per tris mėnesius nuo jo paskelbimo oficialiame VPB biuletenyje dienos;
 6. Dizaino registracijos liudijimo išdavimas (galioja 5 metus; vėliau galima pratęsinėti kas 5 metus, bet ne ilgiau kaip 25 metams);

 

Dizaino savininko teisės

 1. leisti arba drausti kitiems asmenims naudoti įregistruotą dizainą. Draudimas kitiems asmenims naudoti dizainą apima ir draudimą gaminti, siūlyti parduoti, parduoti, pateikti į rinką, kaupti ir naudoti bet kokius gaminius ar jų dalis, kurių dizainas informuotam vartotojui nesudaro bendro įspūdžio, kuris yra skirtingas nuo įregistruoto dizaino.
 2. drausti jo teises pažeidžiančių prekių importą ar eksportą.
 3. Savininko teisės pasibaigia, kai gaminiai, kurių dizainas yra saugomas, išleidžiamos į ES rinką paties dizaino savininko ar su jo sutikimu, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų priežasčių nesutikti su tolesniu prekių komercializavimu (pvz., išleidus prekes į rinką pasikeitė ar pablogėjo jų kokybė).
 4. Dizaino savininkas negali drausti kitiems asmenims naudoti dizaino, jei dizainas naudojamas savo poreikiams tenkinti, nekomerciniais, eksperimentiniais ar mokymo tikslais. Taip pat negali drausti naudoti dizainą asmenims, kurie sąžiningais ketinimais naudojo arba buvo visiškai pasirengę naudoti dizainą, nenukopijuotą ir sukurtą nepriklausomai nuo kito asmens įregistruoto dizaino, iki šio dizaino paraiškos padavimo ar prioriteto datos.
 5. Teisės į dizainą gali būti perduodamos, licencijuojamos, įkeičiamos ar areštuojamos.

 

Dizaino registravimo procesas (ES):

 

 1. Paraiškos Bendrijos dizainui registruoti ES agentūrai OHIM (Vidaus rinkos derinimo tarnyba), esančiai Alikantėje (Ispanija), padavimas;
 2. Paraiškos dokumentų bei dizaino ekspertizės terminai tie patys, kaip ir LT;
 3. Mokesčiai mokami tiesiogiai OHIM (paraiškos padavimas ir vieno dizaino pavyzdžio registravimas – 230 eurų, nuo antro iki dešimto dizaino pavyzdžio – po 115 eurų; nuo vienuolikto iki šimtojo dizaino pavyzdžio – po 50 eurų; mokestis už paskelbimą – 120 eurų, nuo antro iki dešimto dizaino pavyzdžio – po 60 eurų; nuo vienuolikto iki šimtojo – po 40 eurų; mokestis už paskelbimo termino atidėjimą (jei norima) – 40 eurų už pirmąjį dizaino pavyzdį, po 20 eurų nuo antro iki dešimto dizaino pavyzdžio, po 10 eurų nuo vienuolikto iki šimtojo dizaino pavyzdžio).
 4. Dizaino užprotestavimo galimybės analogiškos kaip ir LT;
 5. Dizaino registracijos liudijimo išdavimas (galioja 5 metus; vėliau galima pratęsinėti kas 5 metus, bet ne ilgiau kaip 25 metams);

 

Dizaino registravimo procesas kitose valstybėse – tarptautinės dizaino paraiškos pateikimas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos tarptautiniam biurui, esančiam Šveicarijoje (anglų kalba).