Prancūzų transporto kontrolės antpuoliai prieš besiilsinčius vairuotojus: kaip išvengti baudų?

 

Prancūzai ir belgai labai rūpinasi jų šalyse važiuojančių vairuotojų poilsiu. Jų rūpestis pasireiškia beprotiško dydžio baudų skyrimu, o šią situaciją bandantys išsiaiškinti vežėjai kaltina prancūzus savaip interpretuojant Europos Sąjungos reglamentą.

Tiesa, tai vyksta jau nuo 2014 metų vasaros, tačiau dabar iš Prancūzijos vėl ateina žinios apie suintensyvėjusią vairuotojų kontrolę.

Ši istorija prasidėjo 2014 metais, kai Prancūzija ir Belgija nusprendė peržiūrėti ES reglamento 561/2006 8 straipsnio išaiškinimą, kuriuo iš esmės buvo uždraustas vairuotojų kassavaitinis poilsis (jam privalu skirti mažiausiai 45 h) vilkiko kabinoje. Nors oficialiai buvo kalbama apie visavertį vairuotojų poilsį, nekelia abejonių, kad nauji reikalavimai senosiose Europos šalyse įvedami siekiant kovoti su Rytų Europos vežėjais, kurie tenkinasi kuklesnėmis darbo ir poilsio sąlygomis, todėl gali pasiūlyti pigesnes paslaugas ir nukonkuruoti vietinius vežėjus.

Į Prancūziją ir Belgiją važiuojančių vežėjų pasipiktinimą kėlė numatytos neadekvačios (iki 30 000 eurų) baudos, kurias pildė galimybė reikalauti užstato, konfiskuoti sunkvežimį ir net taikyti laisvės atėmimo bausmę!

Be to, šiose šalyse nėra lengva rasti saugomą sunkvežimių aikštelę, arba aikštelę, prie kurios būtų viešbutis. Todėl vežėjams iškyla problemos dėl sunkvežimio ir krovinio apsaugos.

Klausimas apie šių sankcijų adekvatumą ir radikalų Europos teisės aiškinimą buvo keliamas pačiame Europos Parlamente. Tai nedavė jokių rezultatų, nes Prancūzija ir Belgija savo sprendimus grindžia galiojančių ES reglamentų aiškinimu, kuriuose suteikta galimybė savo nuožiūra drausti arba leisti 45 valandų poilsį kabinoje.

Apie tai, kokius atsakymus  į klausimus dėl kassavaitinio privalomojo vairuotojų poilsio pateikė Prancūzijos valdžia jau buvo informuota.  Tačiau pastaruoju metu sustiprėjusi sunkvežimių vairuotojų kontrolė privertė grįžti prie šios temos. Prancūzijos vyriausybės oficialiuose tinklalapiuose skelbiama, kad sustiprintas kontrolės režimas taikomas kaip prevencinė priemonė, užtikrinanti nustatyto vairuotojų poilsio režimo laikymąsi. Pranešama, kad iš 100 000 patikrintų sunkvežimių beveik pusė neturėjo leidimo dirbti Prancūzijoje, maždaug dešimtadalis pažeidė kabotažo taisykles. Suprantama, jog po prancūzų „giljotina“ pateko ir Lietuvos vežėjai.

45 minučių poilsis – tik stovinčiame automobilyje

Pastaruoju metu įvairuose forumuose pasirodė informacija apie tai, kad Prancūzijoje kelių transportą kontroliuojantys pareigūnai stabdo sunkvežimius, kuriuose yra du vairuotojai ir baudžia, jei vienas iš vairuotojų atlieka 45 minučių poilsį važiuojančioje transporto priemonėje. Vienos iš transporto bendrovių logistikos specialistė pastebi, kad šioje situacijoje pareigūnai yra visiškai teisūs.

„Reglamente (EB) Nr. 561/2006 yra aiškiai apibrėžtos darbo su porininku, taip pat – pertraukos ir poilsio sąvokos. Paskaitykite šiuos Reglamento 4 straipsnyje pateikiamus apibrėžimus: d)„pertrauka“ – tai laikotarpis, kurio metu vairuotojas nevairuoja ar nedirba kitų darbų, ir kuris naudojamas tik jėgoms atgauti; e)„kiti darbai“ – tai visa veikla, direktyvos 2002/15/EB 3 straipsnio a punkte apibrėžta kaip darbo laikas, išskyrus „vairavimą“, įskaitant bet kokį darbą tam pačiam ar kitam darbdaviui, atliekamą transporto sektoriuje ar už jo ribų; o) „darbas su porininkais“ – tai padėtis, kai kiekvieno vairavimo laikotarpio metu transporto priemonėje yra bent du vairuoti turintys vairuotojai. Pirmą darbo su porininku valandą kitam vairuotojui dalyvauti nebūtina, tačiau likusį laikotarpį jo dalyvavimas privalomas, – dėsto specialistė. – Reiškia, kai transporto priemonėje yra du vairuotojai, to vairuotojo, kuris tuo metu nevairuoja, buvimas porininko vairuojamoje transporto priemonėje yra laikomas kitu darbu (išskyrus tik pirmąją darbo su porininku valandą). O pertrauka ir poilsis yra tik tada, kai vairuotojas gali laisvai disponuoti savo laiku – kai jis nedirba jokio kito darbo, t.y., kai transporto priemonė stovi vietoje.

Kaip vežėjai gali pasinaudoti 45 valandų poilsio tvarkos spragomis?

Transporto bendrovės logistikos specialistė  yra pateikusi įdomių pasiūlymų, kaip galima teisėtai išvengti nuobaudų už poilsio režimo pažeidimus. Pasak jos, galima apeiti nustatytą tvarką, per bet kurias dvi paeiliui einančias savaites sunkvežimyje ilsintis trumpiau, nei 45 valandas (sutrumpintas laikotarpis) – kad ir viena minute trumpiau, su sąlyga, kad šis sutrumpinimas bus kompensuotas iki po atitinkamos savaitės praeis trys savaitės. Todėl, pasak specialistės, reikia pasiplanuoti, kad kas antrą savaitgalį sunkvežimis stovėtų ne Belgijoje ir ne Prancūzijoje. Taip pat, poilsio metu, galima pervaryti sunkvežimį iš vienos parkingo vietos į kitą, nes sankcijos numatomos būtent už nepertraukiamą 45 valandų poilsį.

Pasak specialistės, net poilsio metu vairuotojas gali būti aptiktas kabinoje, tik jis turėtų įtikinamai paaiškinti į kabiną užėjęs tik pasiimti daiktų. Tai nėra draudžiama. „Visų pirma, pareigūnas privalo įrodyti, kad asmuo pažeidė įstatymą, o ne atvirkščiai. Antra, jokia įstatymo norma nenustato prievolės pateikti viešbučių čekius“, – tvirtina ji.

parengta pagal cargonews.lt informacija