Vežėjai nori turėti galimybę grąžinti nepanaudotus trišalius leidimus

Šalių leidimai kitų šalių vežėjams vežti krovinius per jų teritoriją – paklausos nestokojantis dokumentas. Ypač – vadinamasis trišalis leidimas, kuriuo leidžiama vežti trečiosios šalies krovinius. Kiekvienais metais valstybės tarpusavyje keičiasi tokiais leidimais ir dažnai, siekiant apsaugoti vidines kiekvienos šalies vežėjų rinkas, jų išduodama kuo mažiau.

Tokie leidimai Lietuvos vežėjams dalinami per Valstybinę kelių transporto inspekciją (VKTI), remiantis šios institucijos nustatyta tvarka. Nors eilė šalių, įskaitant Lenkiją, Latviją, Rusiją ar Bulgariją – viešina savo pasidalintų leidimų skaičių, Lietuvoje ši informacija laikoma paslaptyje. Pasak susisiekimo sistemos darbuotojų, slaptumo taisyklė yra diktuojama ministerijos, kurioje laikoma, kad tokios informacijos nutekinimas pablogintų šalies derybines pozicijas, ateityje dalinantis leidimus. Keista tai, kad toks pavojus suvokiamas tik Lietuvoje, bet ne kaimyninėse šalyse.

Lietuvoje užsienio šalių leidimai vežėjams dalinami, atsižvelgiant į nustatytas taisykles. Tačiau akivaizdu, kad leidimų vis nepakanka. Ir, nepaisant to, kiekvienais metais būna daugybė atvejų, kai leidimus turinčios bendrovės neišnaudoja savo kvotos, pasiimtus leidimus paprasčiausiai išversdamos į šiukšlių dėžę. Lietuvos vežėjų sąjungos (LVS) Generalinis sekretorius Sigitas Žilius tvirtina, jog taip nutinka dėl to, kad visi vežėjai ima leidimus, negalvodami apie tai, ar juos realiai pavyks išnaudoti.

Rengiama nauja leidimų išdavimo tvarka

Praėjusiais metais VKTI iškėlė iniciatyvą pakeisti leidimų išdavimo tvarką, kuri iš dalies realizuota 2015 metų pabaigoje įsigaliojusia laikinąja 2016 metų užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo tvarka. VKTI Viršininko pavaduotojas Darius Sadaunykas sako, kad šiuo metu yra tikslinamos taisyklės, kurių pagrindu tie leidimai bus išdavinėjami. Dabar plėtojama idėja leidimus išduoti ne metų pradžioje, o tada, kai jų vežėjams realiai reikia. Manoma, kad tokia tvarka sumažintų nepanaudojamų leidimų skaičių.

VKTI ruošiami dokumentai skelbiami suinteresuotiems asmenims, laukiant jų pastabų. Būtent tokia galimybe dabar bando pasinaudoti LVS atstovai. Pasak D. Sadaunyko, šiuo atveju keliami du svarbiausi tikslai: kad leidimai būtų išduodami kuo skaidriau ir kad jie visi būtų panaudojami. Todėl siekiama įvesti naują tvarką, kad leidimus vežėjai imtų tik tada, kai jų reikia. „Padalinti leidimus taip, kad visi būtų patenkinti, yra labai sunku“, – tvirtina D. Sadaunykas.

Lietuvos vežėjų sąjungos (LVS) Generalinis sekretorius Sigitas Žilius pritaria, kad didžioji problema yra neefektyvus trišalių leidimų panaudojimas. Tačiau jis nori atkreipti dėmesį į svarbią detalę: VKTI išduodant dokumentą, jame dedamas antspaudas, kuriame įrašomas vežėjo pavadinimas. Uždėjus tokią žymę, jis negali būti perleidžiamas niekam kitam. Tokia apsauga reikalinga tam, kad nebūtų prekiaujama šiais didelės vertės leidimais. Tačiau tokia, VKTI nustatyta tvarka, LVS atstovams atrodo esanti ydinga. Jie siūlo rengiamose taisyklėse sudaryti galimybę grąžinti nepanaudotus leidimus. Tai sudarytų sąlygas pernelyg daug trišalių leidimų pasiėmusioms ir jų neišnaudojusioms įmonėms šiuos dokumentus perleisti tokių leidimų stokojantiems kolegoms.

Vežėjai spėja, kad išmetami šimtai itin vertingų leidimų

Mat, gabenant krovinius, pasitaiko įvairiausių situacijos. „Pavyzdžiui, vežant krovinį iš Vokietijos į Rusiją, pirkėjas pasinaudoja savo CMR konvencijoje numatyta teise sustabdyti krovinio vežimą ir pakeisti iškrovimo vietą. Jis gali pasakyti, kad krovinio į Rusiją vežti nebereikia, o krovinys turi būti iškrautas Lietuvoje, Latvijoje, arba, pavyzdžiui, Lenkijoje. Tokiu atveju trišalis leidimas lieka nepanaudotas, o pagal dabar VKTI nustatytą tvarką, yra paprasčiausiai sugadinamas, išmetamas į šiukšlių dėžę ir jis nebegali būti išduotas kitai įmonei, – negudrią situaciją aiškina S. Žilius, pridurdamas, kad trišaliai leidimai yra ypatingai deficitiniai ir jų visiems labai trūksta. – Mes, susitikę su VKTI vadovais, prašėme pateikti informaciją, kiek leidimų taip gali būti išmetama, tačiau atsakymo nesulaukėme. Atlikę tam tikrą rinkos tyrimą, darome prielaidą, kad per metus į šiukšlių dėžę iškeliauja maždaug 500 vien Rusijos išduotų trišalių leidimų“, – tvirtina vežėjas. Pasak jo, šis skaičius yra spėjamas, įvertinant iš šaltinių, kurių jis nenori atskleisti, gautą informaciją. Žinant, kad vienas reisas iš Europos į Rusiją vertas maždaug 4-5 tūkstančių eurų, galima suskaičiuoti, kokių pinigų netenka šalies vežėjai, darbuotojai ir Valstybės biudžetas. S. Žilius sako, kad šiemet Rusija su Lietuva apsikeitė 6 tūkstančiais leidimų (kaip minėta, oficialiai ši informacija laikoma paslaptyje), todėl verslininko tvirtinimu, išmetama didelė dalis šių, labai vertingų dokumentų.

VKTI požiūris į leidimų antspaudavimą – nepajudinamas

Be to, vežėjas tvirtina, kad lygiai taip pat nutinka ir su kitais, labai reikalingais – Italijos, Turkijos ar Kazachstano išduotais trišaliais leidimais. Todėl LVS siūlo sudaryti sąlygas grąžinti nepanaudotus leidimus. „Pavyzdžiui, spalio mėnesį vežėjai mato, kad jų pasiimti leidimai jau nebus panaudoti, tuomet jie galėtų grąžinti šiuos dokumentus, leisdami jais pasinaudoti kitiems vežėjams“, – savo planą dėsto S. Žilius. Jis sako, kad tokia tvarka naudojama Estijoje, kurioje išduodami leidimai nėra žymimi specialiais antspaudais. Todėl LVS atstovai teikė pageidavimą, kad VKTI nežymėtų leidimų antspaudais, kuriuose įrašomas įmonės pavadinimas, tačiau D. Sadaunykas nė nesuabejodamas sako, kad tai galėtų sukurti dar blogesnę situaciją. Nes tada leidimais gali būti prekiaujama, o šiame procese atsirastų tokius sandorius laiminanti Valstybės institucija. „Pasiūlymas nežymėti leidimų yra pageidavimas leisti leidimus kurį laiką palaikyti vežėjų rankose, o mes sakome: imkite juos tada, kada jų reikia. Ir tada nebus kažkokių „pilkų“ minčių“, – vežėjų pasiūlymą komentuoja D. Sadaunykas. Nepanaudotų leidimų klausimą VKTI linkusi spręsti, naudodama specialias sankcijas įmonėms, nepanaudojusioms joms skirtų leidimų, tačiau nesudarant galimybės juos perleisti kitiems vežėjams. „Jeigu reikia, kad krovinys pasiektų užsakovą, mes siūlome perduoti kontraktą vežėjui, kuris turi išduotą leidimą“ – vargiai kurį nors vežėją galintį sudominti situacijos sprendimą siūlo D. Sadaunykas.