AR vyriausybės nutarimas dėl koeficiento 1,65 neprieštarauja Konstitucijai???

Konstitucinės teisės ekspertas, buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas prof. dr. Egidijus Šileikis išanalizavo Vyriausybės nutarimo priėmimo procedūras ir padarė išvadą, kad Vyriausybės nutarimas, kuriuo nuo 1,3 iki 1,65 padidintas vairuotojų atlyginimų koeficientas, su Trišale taryba buvo derinamas netinkamai, o tai galėtų būti pagrindu pripažinti jį prieštaraujančiu Darbo kodeksui ir Konstitucijoje įtvirtintam atsakingo valdymo principui, taip pat teisinės valstybės principui. Apie tai rašoma asociacijos “Linava” pranešime.

Anot eksperto, Vyriausybė nevykdė pareigos atsakingai laikytis socialinio dialogo ir trišalio bendradarbiavimo, kuris su socialiniais partneriais turi veiksmingai vykti Darbo kodekse nurodytoje Trišalėje taryboje.

„Tokios Vyriausybės pareigos nevykdymas tam tikrose situacijose gali ir turėtų būti vertinamas kaip pakankamas pagrindas Konstituciniam Teismui pagal argumentuotą prašymą pripažinti Vyriausybės nutarimą, kuriuo reguliuojami darbo santykiai, prieštaraujančiu Darbo kodeksui ir Konstitucijoje įtvirtintam atsakingam valdymo principui. Tai gali būti pagrindu administraciniam teismui priteisti darbdaviams Vyriausybės veikimo rezultato ar padarinio nulemtos žalos atlyginimą“, – cituoja Konstitucinės teisės eksperto išvadą “Linava”.

Koeficientas 1,65 negalėjo būti derinamas

Išanalizavęs Vyriausybės nutarimo priėmimo procedūras, prof. dr. E.Šileikis nurodo, kad koeficientas 1,65 nebuvo ir negalėjo būti derinamas visame to Vyriausybės nutarimo registruoto projekto trumpame derinimo laikotarpyje (tarp 2019-10-07 ir 2019-10-11), kadangi registruotame Vyriausybės nutarimo projekte, kurio derinimo lygmenyje buvo galima teikti pastabas ir pasiūlymus, numatytas koeficientas 1,5, o ne 1,65, kaip buvo priimta ministrų kabineto.

„Socialinės partnerystės ir trišalio bendradarbiavimo teisiniu reguliavimu negalima reikalauti derinti su socialiniais partneriais tai, kas po oficialiai registruoto Vyriausybės nutarimo projekto pateikimo kelių darbo dienų derinimui netikėtai ir esmingai pakinta vienašališku ir vėliausiu Vyriausybės pasirinkimu prieš pat priimant tą projektą, juo labiau tam tikrų privačių darbdavių interesų nenaudai ir Vyriausybės ekonominės politikos prioritetų naudai“, – konstatuoja buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas  savo išvadoje.

Primename, Vyriausybė spalio viduryje priėmė nutarimą, pagal kurį komandiruojamų dienpinigių apmokestinimui nuo 2020 metų taikomas koeficientas 1,65. Parlamentarai Simonas Gentvilas, Algirdas Butkevičius ir Jurgis Razma sako, kad Vyriausybė negali ignoruoti interesų grupių, be rimtų priežasčių skubotai priiminėti sprendimus ir taip griauti stabilumą šalyje. Neišsprendus šio klausimo Seimo nariai neatmetė galimybės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

“Linavos” pranešimas spaudai