Teismo sprendimas pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl „Linavos“ prezidiumo 2020 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 12-147 dėl regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos

Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių 20200212

Vilniaus miesto Apylinkės teismas 2020-02-12 civilinėje byloje Nr. e2-8724-808/2020 civilinio proceso nusprendėSustabdyti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumo 2020 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 12-147 dėl regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos, ir kandidatų į prezidentus, prezidiumo narius bei revizijos komisijos narius anketų formų patvirtinimo IX dalies 73 punkto galiojimą iki įsiteisės sprendimas šioje civilinėje byloje, išaiškinant, kad laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo laikotarpiu galioja ankstesnė tvarka, nustatyta atsakovo prezidiumo 2016 m. vasario 4 d. Nutarimu Nr. 10-09.

Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento ir vykdytina skubiai

LNVAA „Linava” apie tai jau informuota ir teismo nutarties nuorašą gavo 2020-02-14 d.

Kokia įvykių seka toliau, pamatysime…