Derybos dėl 2021 krovinių vežimo keliais kelionės kvotų leidimų tarp Lietuvos ir Rusijos, kas nuspręsta?

Sausio 25 d. Lietuvos – Rusijos mišrios komisijos posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl 2021 krovininių vežimo keliais kelionės kvotų leidimų.

Kol kas tik pavyko susitart apsikeisti pirmo šių metų ketvirčio leidimų kvota pagal praėjusių metų kiekius, todėl manytina jog iš esmės derybos liko tame taške kur ir buvo iki šiol, tik, kad leidimai LTSA  greičiausiai pasieks vasaryje, o Lietuvos vežėjai jais galės pasinaudoti tik greičiausia antroje 2021 m. vasario pusėje geriausiu atveju.

Taip pat paminėtina, kad 2020 metų leidimų galiojimas pratęsiamas iki vasario 28 d., nors jų praktiškai nėra (trišalių ir su žyma leidžiančia vežti trečių šalių krovinius), išskyrus bendruosius dvišalius, kurie realiai nėra aktualūs Lietuvos vežėjams.