Administracinė teisė

  • Porsche administraciniu_teises_pazeidimu_kodeksas2831 policijos-reidas-utenos-apskrityje-64869803
  • Konsultuojame, teikiame visokeriopą teisinę pagalbą kreipiantis į bet kurias teisines institucijas, bendradarbiaujame ir atstovaujame visų rūšių valstybinėse institucijose ir teismuose, analizuojame eismo įvykių mechanizmus, skiriame autotechnines ekspertizes ir specialisto išvadas ir jas vertinime, bei lyginame, objektyviai įvertiname įvykius, analizuojame gautą informaciją ir ją tikriname, analizuojame atitinkamų teisėsaugos bei kitų valstybinių institucijų priimtus sprendimus; nutarimus, potvarkius, jų atitiktis vertinant LR įstatymus, poįstatyminius aktus ir Europos sąjungos teisės aktus;
  • Analizuojame administracinius teisės pažeidimus, administracinį procesą (INFOLEX, LITLEX);
  • Savalaikiai sekame priimtus sprendimų ir precedentinius įvykius ir juos naudojame praktikoje;
  • Skundžiame galimai neteisėtus sprendimus, nutarimus ar teismo nutartis;
  • Vertiname teisėsaugos ir kontroliuojančių įstaigų veiklą.