Administracinė teisė

  • Porsche administraciniu_teises_pazeidimu_kodeksas2831  
  • Konsultuojame, teikiame visokeriopą teisinę pagalbą kreipiantis į bet kurias teisines institucijas, bendradarbiaujame ir atstovaujame visų rūšių valstybinėse institucijose ir teismuose, analizuojame eismo įvykių mechanizmus, skiriame autotechnines ekspertizes ir specialisto išvadas ir jas vertinime, bei lyginame, objektyviai įvertiname įvykius, analizuojame gautą informaciją ir ją tikriname, analizuojame atitinkamų teisėsaugos bei kitų valstybinių institucijų priimtus sprendimus; nutarimus, potvarkius, jų atitiktis vertinant LR įstatymus, poįstatyminius aktus ir Europos sąjungos teisės aktus;
  • Analizuojame administracinius teisės pažeidimus, administracinį procesą (INFOLEX, LITLEX);
  • Savalaikiai sekame priimtus sprendimų ir precedentinius įvykius ir juos naudojame praktikoje;
  • Skundžiame galimai neteisėtus sprendimus, nutarimus ar teismo nutartis;
  • Vertiname teisėsaugos ir kontroliuojančių įstaigų veiklą.
  • Atimtos teisės vairuoti grąžinimas ikiteismininėje stadijoje, policijoje, ar teisminio proceso metu.
  • Atimtos teisės vairuoti sušvelninimas, vairuotojo teisių grąžinimas anksčiau numatyto atėmimo termino.
  • Teisių atėmimas vairuotojams: LR Administracinių nusižengimų kodekso straipsnių rinkinys
  •