Baudžiamoji Teisė

  • antrankiai
  • Surašome skundus, prašymus, reikalingus dokumentus teikiame visokeriopa teisinę pagalbą kreipiantis i bet kurias teisines institucijas, bendradarbiaujame ir atstovaujame visų rūšių valstybinėse institucijose ir teismuose;
  • Tiriame sukčiavimo draudimo ir kt. srityse atvejus, vertiname išmokų pagrįstumą, tiriame autoįvykius, teikiame metodines rekomendacijas ikiteisminiuose tyrimuose, skiriant ekspertizes ir specialisto išvadas, jas vertiname, lyginame, objektyviai vertiname įvykius;
  • tikriname, analizuojame atitinkamų teisėsaugos bei kitų valstybinių institucijų priimtus sprendimus, nutarimus, potvarkius, jų atitiktis vertinant LR įstatymus, poįstatyminius aktus ir Europos sąjungos teisės aktus, Atliekame baudžiamojo proceso praktikos ir aukščiausiojo teismo praktikos analizę (INFOLEX, LITLEX);
  • Analizuojame skundus, ieškinius;
  • Skundžiame galimai neteisėtus sprendimus, nutarimus ar teismo nutartis.