Kategorijos Logistika

Derybos dėl 2021 krovinių vežimo keliais kelionės kvotų leidimų tarp Lietuvos ir Rusijos, kas nuspręsta?

Sausio 25 d. Lietuvos – Rusijos mišrios komisijos posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl 2021 krovininių vežimo keliais kelionės kvotų leidimų.

Kol kas tik pavyko susitart apsikeisti pirmo šių metų ketvirčio leidimų kvota pagal praėjusių metų kiekius, todėl manytina jog iš esmės derybos liko tame taške kur ir buvo iki šiol, tik, kad leidimai LTSA  greičiausiai pasieks vasaryje, o Lietuvos vežėjai jais galės pasinaudoti tik greičiausia antroje 2021 m. vasario pusėje geriausiu atveju.

Taip pat paminėtina, kad 2020 metų leidimų galiojimas pratęsiamas iki vasario 28 d., nors jų praktiškai nėra (trišalių ir su žyma leidžiančia vežti trečių šalių krovinius), išskyrus bendruosius dvišalius, kurie realiai nėra aktualūs Lietuvos vežėjams...

Skaityti plačiau

Германия. Дорожные сборы с грузовых транспортных средств (Lkw-Maut) – решение Европейского суда от 28 октября 2020 года

28 октября 2020 г. Европейский суд постановил, что уровень немецкого дорожного сбора с грузовых транспортных средств (Lkw-Maut) нарушает европейское право. Согласно директиве ЕС, только затраты на инфраструктуру могут быть включены в расчет платы за проезд. Однако федеральное правительство Германии также включило расходы на дорожную полицию. Соответственно, сбор за проезд для грузовиков в Германии противоречит европейскому законодательству, в любом случае в той мере, в какой он был основан на расходах дорожной полиции (постановление Европейского суда от 28 октября 2020 г., C-321/19)...

Skaityti plačiau

Teismo sprendimas pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl „Linavos“ prezidiumo 2020 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 12-147 dėl regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos

Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių 20200212

Vilniaus miesto Apylinkės teismas 2020-02-12 civilinėje byloje Nr. e2-8724-808/2020 civilinio proceso nusprendėSustabdyti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumo 2020 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 12-147 dėl regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos, ir kandidatų į prezidentus, prezidiumo narius bei revizijos komisijos narius anketų formų patvirtinimo IX dalies 73 punkto galiojimą iki įsiteisės sprendimas šioje civilinėje byloje, išaiškinant, kad laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo laikotarpiu galioja ankstesnė tvarka, nustatyta atsakovo prezidiumo 2016 m. vasario 4 d. Nutarimu Nr. 10-09.

Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento ir vykdytina skubiai

LNVAA „Linava” apie tai jau informuota ir teismo nutarties nuorašą gavo 2020-02-14 d.

Kokia įvykių seka toliau, pamatysime…

Skaityti plačiau

AR vyriausybės nutarimas dėl koeficiento 1,65 neprieštarauja Konstitucijai???

Konstitucinės teisės ekspertas, buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas prof. dr. Egidijus Šileikis išanalizavo Vyriausybės nutarimo priėmimo procedūras ir padarė išvadą, kad Vyriausybės nutarimas, kuriuo nuo 1,3 iki 1,65 padidintas vairuotojų atlyginimų koeficientas, su Trišale taryba buvo derinamas netinkamai, o tai galėtų būti pagrindu pripažinti jį prieštaraujančiu Darbo kodeksui ir Konstitucijoje įtvirtintam atsakingo valdymo principui, taip pat teisinės valstybės principui. Apie tai rašoma asociacijos “Linava” pranešime.

Anot eksperto, Vyriausybė nevykdė pareigos atsakingai laikytis socialinio dialogo ir trišalio bendradarbiavimo, kuris su socialiniais partneriais turi veiksmingai vykti Darbo kodekse nurodytoje Trišalėje taryboje.

„Tokios Vyria...

Skaityti plačiau

Incoterms sąlygos

Ekrano kopijos vaizdas

INCOTERMS sąlygos išimtinai reguliuoja santykius tarp pardavėjo ir pirkėjo. Tai priemonė, kuri padeda nustatyti Šalių pareigas ir įsipareigojimus pasirašant pirkimo – pardavimo sutartis.

INCOTERMS sąlygos yra suskirstytos pagal transportavimo būdą:


Įvairiomis transporto priemonėmis


EXW 
–  iš įmonės (… vietos pavadinimas). Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Pardavėjas savo patalpose ar teritorijoje paruošia prekes perduoti pirkėjo dispozicijon. Pardavėjas neprisiima jokių įsipareigojimų pakrauti prekes į pirkėjo transporto priemonę ir sutvarkyti prekių eksporto muitinės formalumus. Tačiau pagal sutarties sąlygas pardavėjas gali įsipareigoti pakrauti prekes į pirkėjo transportą. Tokiu atveju po santrumpos ,,EXW” įrašoma „Pakrauta”...

Skaityti plačiau

Rusijoje nuo 2017 sausio 01 dienos įsigalioja pakeitimai draudžiantys įvežti trečiųjų šalių krovinius iš muitinės sandėlių su dvišaliu leidimu

Rusijos Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 255 priimtu 2016 metų rugpjūčio 30 dieną buvo padaryti pakeitimai dėl trečiųjų šalių krovinių gabenimo taisyklių numatytų 2015 spalio 14 dienos Rusijos Susisiekimo ministro įsakyme Nr.301

Įsakymo pakeitimai panaikina 4 skyriaus <<г>> punktą ir 10 skyriaus <б> o būtent, ypač Lietuvos vežėjams aktualius „301” įsakymo reikalavimus vykdant tarptautinius krovinių pervežimus su trečiųjų šalių kroviniais kai pasikrovimo šalis yra Lietuva. Panaikinama galimybė trečiųjų šalių krovinius vežti iš muitinės sandėlių, turint dvišalį krovinių vežimo leidimą.

30082016-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9-%e2%84%96255

Skaityti plačiau

Europos Komisija ketina pradėti pažeidimo procedūrą prieš Prancūziją dėl vežėjų

20160614_105200Europos Komisija (EK) ketvirtadienį ketina išsiųsti oficialų laišką Prancūzijai, kuriuo informuos šalį, jog prieš ją pradedama pažeidimo procedūra dėl šalyje įvestų įstatymų, liečiančių vežėjams mokamus atlyginimus. Tai pranešė Lietuvoje viešinti už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir mažas bei vidutines įmones atsakinga Europos Komisijos (EK) narė Elžbieta Bienkowska.

„Mes turime dvi šalis, kuriose įvesti tokie patys įstatymai — Vokietija ir Prancūzija. Prieš Vokietiją pažeidimo procedūra jau yra pradėta ir po kelių valandų mes ketiname išsiųsti tokį patį laišką Prancūzijai. Visos procedūros šiuo metu yra baigiamos...

Skaityti plačiau

Kaip lengviau įveikti muitinės patikrą įvažiuojant į Rusiją? Santrauka patarimų.

Kadaise Johnas Lennonas dainavo apie pasaulį, kuriame nebūtų valstybių. Ši idėja turėtų patikti vežėjams, nes nebebūtų ir muitinių. Jeigu Europos Sąjunga leidžia pamiršti apie muitines, tai reisai į Rytų šalis jas vėl primena. Viena iš pačių sudėtingiausių procedūrų, su kuriomis susiduria vežėjai, yra muitinės patikrinimas. Jūsų dėmesiui – Rusijos teisininkų patarimai, kaip geriau pasiruošti patikrinimui šios šalies pasienyje.

Visų pirma – kas yra muitinės patikrinimas? Tai – muitinės pareigūnų veiksmai, susiję su prekių pakuočių arba transporto priemonės krovininių patalpų arba indų, konteinerių ir kitų vietų kontrole, jei yra įtarimų, kad prekės patalpintos į transporto priemonę pažeidžiant muitinį plombavimą, jos yra nepilnos komplektacijos, išmon...

Skaityti plačiau

Vežėjai nori turėti galimybę grąžinti nepanaudotus trišalius leidimus

Šalių leidimai kitų šalių vežėjams vežti krovinius per jų teritoriją – paklausos nestokojantis dokumentas. Ypač – vadinamasis trišalis leidimas, kuriuo leidžiama vežti trečiosios šalies krovinius. Kiekvienais metais valstybės tarpusavyje keičiasi tokiais leidimais ir dažnai, siekiant apsaugoti vidines kiekvienos šalies vežėjų rinkas, jų išduodama kuo mažiau.

Tokie leidimai Lietuvos vežėjams dalinami per Valstybinę kelių transporto inspekciją (VKTI), remiantis šios institucijos nustatyta tvarka. Nors eilė šalių, įskaitant Lenkiją, Latviją, Rusiją ar Bulgariją – viešina savo pasidalintų leidimų skaičių, Lietuvoje ši informacija laikoma paslaptyje...

Skaityti plačiau

Rusijos transporto ministerija nori sugriežtinti tarptautinių pervežimų, atliekamų užsienio vežėjų, kontrolės procedūras

Rusijos transporto ministerija nori sugriežtinti tarptautinių pervežimų, atliekamų užsienio vežėjų, kontrolės procedūras. Tikėtina, kad teisės aktų pakeitimai įsigalios nuo šių metų rugsėjo ir labiausiai palies Lietuvos vežėjus.

Ministerija ruošia pokyčius, kurie suduos stiprų smūgį užsienio įmonėms, atliekančioms pervežimus Federacijos teritorijoje. Šiuo metu pakeitimai yra viešų svarstymų etape.

Šalies valdžiai kelia susirūpinimą dokumentacija, naudojama transportuojant trečiųjų šalių krovinius. Pervežimai, vykdomi iš šalių, kurių sandėliuose yra transportuojami kroviniai, privalo turėti šalies siuntėjos muitinės išduotą pažymą. Transporto ministerijos vertinimu, ši procedūra nėra efektyvi...

Skaityti plačiau