Civilinė teisė

  • Civiline   nekilnojamasis-turtas-511359ead6178
  • Konsultuojame, surašome ieškinius, surenkame reikalingus dokumentus, bendradarbiaujame ir atstovaujame visų rūšių valstybinėse institucijose ir teismuose;
  • Analizuojame atitinkamų teisėsaugos bei kitų valstybinių institucijų priimtus sprendimus, nutarimus, potvarkius, jų atitiktis vertinant LR įstatymus, poįstatyminius aktus ir Europos sąjungos teisės aktus, civilinio proceso analizė (INFOLEX, LITLEX),
  • Analizuojame skundus, ieškinius, teikiame priešieškinius;
  • Vertiname sutartis ir prievoles, sutartinių santykių tarp atitinkamų bankų, lizingo bendrovių;
  • Konsultuojame nekilnojamojo turto klausimais (nekilnojamojo turto įsigijimo, pardavimo, nuomos, subnuomos, panaudos; daiktinių teisių nustatymo; nekilnojamojo turto savininkų įsipareigojimų, susijusių su disponavimu nekilnojamuoju turtu (turto hipoteka, areštas, kiti turto savininko teisių suvaržymai ir kitos registruojamas teisės bei apsunkinimai);
  • Nuosavybės teisių atkūrimo ir kitais su nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu bei disponavimu susijusiais klausimais);
  • Rengiame visus būtinus teisinius bei procesinius dokumentus;
  • Atliekame teisinių bei procesinių dokumentų analizę, pateikiame išvadas.