Praktiniai patarimai

TEB - pagr 1 - pagrindinis baltame

Kaip be klaidų užpildyti eismo įvykio deklaraciją

Kada galima pildyti eismo įvykio deklaraciją?

Pagal Kelių eismo taisyklių nuostatas policiją privalote kviesti tik tuomet, jei:
–    eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužaloti žmonės;
–    eismo įvykyje dalyvavo daugiau nei dvi transporto priemonės ir nėra aiškus įvykio kaltininkas;
–    šalys nesutaria dėl eismo įvykio aplinkybių;
–    įvykio vietoje nėra asmens, kurio turtui padaryta žala.
Visais kitais atvejais galite tiesiog užpildyti eismo įvykio deklaraciją.

Deklaracijų blankus galite gauti bet kurioje draudimo kompanijos atstovybėje ar pas draudimo brokerį draudžiant transporto priemonę privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

Scan Deklaracija (iki 2Mb)

Eismo įvykio deklaracijos pildymo laukelių paaiškinimai:

3 laukelis „Sužalojimai“.
Yra būtina pažymėti ar eismo įvykyje yra sužalotų asmenų. Jeigu sužalotu asmenų nėra – žymite langelį „ ne “ ženklu „ X “. Jeigu sužalotų asmenų yra, langelį „ taip “ žymite ženklu „ X “.
Svarbu!
Jeigu akivaizdžiai matote, kad eismo įvykio metu yra sužalotų asmenų – patartina ir yra būtina apie įvykusį eismo įvykį praneškite bendruoju pagalbos numeriu „ 112 “, neatsižvelgiant į sužalotų asmenų prašymus nekviesti policijos ar medicinos darbuotojų.

4 laukelis „Žala turtui“.
Pastebėtina, kad užduotas neigiamas klausimas. Greičiausiai tai techninė klaida, nes tokie klausimai su neiginiais negali būti užduodami ir tai klaidina vairuotojus.
Skiltyje „padaryta ne A ir B tr. priemonėms“ langelio žymė „ ne “ žymima ženklu „ X “ kai žala padaryta vienai iš A ar B transporto priemonių, žymė „ taip “ žymima ženklu „ X “ kai žala padaryta kitam turtui ar trečiai transporto priemonei.
Skiltyje „kt. objektams, išskyrus transporto priemones“ langelio žymė „ ne “ žymima ženklu „ X “ kai žala padaryta tik transporto priemonėms nurodytoms deklaracijoje, o žymė „ taip “ žymima ženklu „ X “ kada žala padaryta kitiems objektams (kelio inžinieriniams įrenginiams (šviesoforai, kelio ženklai, tiltai ir pan.), pastatams ir pan.).

6 laukelis „Draudėjas“
Įrašomas asmuo ir šio asmens duomenys, kuris apdraudė transporto priemonę. Šis asmuo yra įrašytas draudimo liudijime kaip draudėjas.
Svarbu!
Asmens vardas ir pavardė pildomi aiškiai ir DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS.

7 laukelis „Transporto priemonė“
Iš transporto priemonės registracijos liudijimo, tik po transporto priemonės duomenų sutikrinimo, įrašomi vairuotos transporto priemonės duomenis (markė, modelis, valstybinis numeris ir valstybė, kurioje įregistruota transporto priemonė). Jeigu su transporto priemone buvo kartu eksploatuojama priekaba – analogiškai surašomi priekabos duomenys.

8 laukelis „Draudimo įmonė“
Iš privalomojo civilinės atsakomybės liudijimo ir/arba žalios kortelės įrašomi tikslus transporto priemonę apdraudusios draudimo įmonės duomenys, draudimo liudijimo ir/arba žalios kortelės serija ir numeris, draudimo liudijimo arba žalios kortelės galiojimo datos.
Jeigu draudimo liudijimą išdavė tarpininkas, tai yra agentūra ar brokeris, nuo eilutės „išdavusi įstaiga/tarpininkas“ – užpildomi agentūros ar brokerio duomenys.
Svarbu 1! Draudimo bendrovių, agentūrų ir brokerių pavadinimus (vardus, pavardes) pildomi aiškiai ir DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS
Svarbu 2! Deklaracijos kitoje pusėje esančiuose patarimuose pažymėta, kad „Šio laukelio apačioje „X“ ženklu pažymima, ar transporto priemonė apdrausta KASKO draudimu.“ Tai taip pat labai klaidina vairuotojus, nes pačiame laukelyje apie KASKO draudimą nekalbama (!)

9 laukelis „Vairuotojas“
Perrašomi duomenys ir transporto priemonę vairavusio asmens vairuotojo pažymėjimo.
Svarbu! Asmens vardas ir pavardė pildomi aiškiai ir DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS.

10 laukelis
Pažymimos transporto priemonės sugadinimo ir pirminio smūgio vietas. Deklaracijoje esančiuose patarimuose nurodoma, kad turi būti rodykle pažymėta pradinio smūgio vieta.
Praktika rodo, kad transporto priemonės sugadinimų vietoms pažymėti yra tinkamas žymėjimas ženklu „X“, o rodykle patartina nurodyti pirminio susidūrimo smūgio kryptį.

11 laukelis
Surašomi transporto priemonės sugadinimai.

12 laukelis
Ženklu „X“ pažymimi teiginiai labiausiai atitinkantys eismo įvykio aplinkybes.
Svarbu! Šie teiginiai yra tapatus ties „A“ ir „B“ transporto priemonėmis, todėl žymimi teiginiai apie eismo įvykio aplinkybes turi būti žymimi ties konkrečia „A“ arba „B“ transporto priemonę (!)
Taip pat 12 langelyje pažymėtas įvykio aplinkybes ženklu „ * “ privalote patikslinti išbraukiant viena iš įvykio aplinkybių neatitinkančio varianto. Pvz.: „stovint / sustabdžius“, arba „pradedant važiuoti / atidarant dureles“
Laukelio apačioje ties „A“ ir „B“ transporto priemonėmis įrašyti užbrauktų langelių skaičių.

13 laukelis
Šiame laukelyje braižoma supaprastinta eismo įvykio schema. Nubraižomas kelio planas, stovinčios transporto priemonės po susidūrimo, transporto priemonių važiavimo kryptis iki susidūrimo, kelio ženklai, gatvių ar kelių pavadinimai. Taip pat reikalinga nurodyti atstūmus tarp transporto priemonių ir atstumą nuo transporto priemonės iki sankryžos, pastato ar kelio ženklo ir pan.

14 laukelis
Laukelio viršutinėje dalyje galite įrašyti pastabas dėl eismo įvykio.
Apatinėje dalyje pildote jei įvykis įvyko Lietuvoje ir jį pildo vairuotojas pripažįstantis padarytą KET pažeidimą įtakojusį eismo įvykio kilimą, įrašo savo vardą, pavardę ir pasirašo.
Svarbu! Vardas ir pavardė pildomi aiškiai ir DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS.

15 laukelis
„A“ ir „B“ transporto priemonių vairuotojai savo parašais patvirtiną, kad eismo įvykio deklaracijos užpildyti duomenis yra tikri ir teisingi.

Ką daryti su užpildyta deklaracija

Jeigu užpildote deklaraciją pats, vieną deklaracijos kopiją pasilikite sau, o kitą atiduokite kitam eismo įvykio dalyviui. Jei esate eismo įvykio kaltininkas, per 3 dienas eismo įvykio deklaraciją turite pateikti Jūsų transporto priemonę draudusiai draudimo bendrovei. Jei esate nukentėjusysis eismo įvykio metu, turite kreiptis į tą draudimo įmonę, kurioje apdraustas įvykio kaltininkas.

Ką daryti neturint eismo įvykio deklaracijos blanko

Eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašomos ir eismo įvykio schema nubraižoma ant švaraus popieriaus lapo, kuriame nurodomi eismo įvykio dalyviai, transporto priemonės, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija, o eismo įvykio aplinkybės patvirtinamos eismo įvykio dalyvių parašais. Pildoma tiek eismo įvykio deklaracijos egzempliorių, kiek yra eismo įvykio dalyvių.
Svarbu! Eismo įvykio kaltininkas turi savo parašu patvirtinti, kad pripažįsta kaltę.

Kaip pildyti deklaraciją, jei įvykis nutiko užsienyje

Draudžiamajam įvykiui nutikus užsienyje rekomenduojame visais atvejais kreiptis į policiją. Nors eismo įvykio deklaraciją (angl. European Accident Statement) galima pildyti daugumoje Europos valstybių, jų teisės aktai gali skirtis nuo Lietuvos. Taip pat daug kur numatytas privalomas policijos pareigūnų atvykimas į eismo įvykio vietą, jei bent vienas vairuotojų yra užsienietis.

Jei nėra akivaizdu, kas kaltas dėl nutikusio eismo įvykio, siūlome neprisiimti atsakomybės ir nepasirašyti jokių dokumentų, išskyrus eismo įvykio deklaraciją. Šio dokumento tekstas yra vienodas visomis kalbomis, kuriomis deklaracija yra išleista, todėl jei turite lietuvišką jos variantą – žinosite klausimų reikšmes ir jos variante užsienio kalba.

Jei dokumento tekstas Jums nėra aiškus, jo nepasirašykite ir reikalaukite, kad jis būtų paaiškintas. Jei manote, kad deklaracijoje surašyta informacija yra neteisinga – prašykite, kad ji būtų ištaisyta. Tačiau jei nuspręsite neteisingai surašytą deklaraciją pasirašyti – pastabų laukelyje būtinai įrašykite tekstą „Sign, but do not agree” („Pasirašau, bet nesutinku“). Jei deklaracijos tekstas Jums nėra aiškus, pastabų laukelyje įrašykite „Sign, but do not understand” („Pasirašau, bet nesuprantu“)

http://eismoivykis.lt/ivykio-deklaracija/kaip-teisingai-uzpildyti-eismo-ivykio-deklaracija/

 

 

Ką daryti jeigu buvo pavogtas telefonas, planšetė su SIM kortele?

Jeigu buvo pavogtas mobilaus ryšio telefonas ar planšetę kartu su SIM kortele, siūlome iš kart neblokuoti SIM kortelės ir IMEI. Yra tikimybė, kad nusikaltėlis iškart neišmes kortelės, o pabandys susisiekti telefonu su pažįstamu, norės pasipuikuoti nauju „pirkiniu“ su draugais. Kuo daugiau nusikaltėlis padarys skambučių tuo lengviau bus galima susekti nusikaltėlį. Jeigu esate įsitikinęs jog įrenginys pavogtas nepulkite iškart skambinti į savo įrenginį ir ieškoti jo. Nusikaltėlis pamatęs, jog kažkas skambina į įrenginį puls išiminėti SIM kortelę ir ja atsikratyti. Atsiminkite, kad netgi tuomet, kada įrenginiu nesinaudojama, įrenginys „prisiriša“ prie artimiausio nuo jo esančio retransliatoriaus. Gavus iš telekomunikacijų bendrovės duomenis apie tokius prisijungimus, galima išskaičiuoti kur įrenginys „keliauja“.

Pastebėjus, kad įrenginys pavogtas, nedelsiant apie vagystę praneškite policijos įstaigai ir pareiškime pasiūlykite atlikti veiksmus, kuriuos, Jūsų manymu turi atlikti policijos darbuotojai. Aišku, policijos darbuotojai yra savo srities profesionalai, tačiau Jūs kaip nukentėjusysis turite teisę reikalauti atlikti teisėtus veiksmus. Prašymus Jūs turite teisę reikšti viso proceso metu.

 Kaip elgtis teisme liudytojui: http://www.teismai.lt/dokumentai/NTA_brosiura_web.pdf

 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba įspėja Lietuvos gyventojus nepasitikėti melagingais skambučiais ir neatskleisti savo asmens ir banko sąskaitos duomenų asmenims, prašantiems tokių duomenų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vardu.

Informuojame, kad FNTT pareigūnai neskambina gyventojams dėl neva per jų turimas sąskaitas plaunamų pinigų ir niekada neprašo padiktuoti elektroninės bankininkystės kodus.

FNTT primygtinai rekomenduoja, sulaukus panašaus pobūdžio skambučių, jokiu būdu nesuteikti prašomos informacijos, o apie skambutį pranešti artimiausiam policijos komisariatui.


Lietuvos kriminalinės policijos biuras įspėja, kad artimiausiu metu gali paplisti kompiuterinis virusas, kuris skirtas apgaule išvilioti pinigus iš kompiuterių vartotojų prisidengiant Lietuvos teisėsaugos įstaigų vardu.

Kompiuterinis virusas „užrakina“ užkrėstą kompiuterį, o kompiuterio vartotojui parodo pranešimą su Lietuvos teisėsaugos įstaigų simbolika ir melagingu pranešimu apie tai, kad kompiuteris užblokuotas dėl kompiuterio vartotojo neva padarytų teisės pažeidimų. Tam, kad atblokuoti kompiuterį, vartotojo prašoma sumokėti 300 Lt „baudą“.

Įspėjame gyventojus, kad tokie atvejai yra pasikėsinimas sukčiauti ir patariame jokiu būdu nepervedinėti pinigų nusikaltėliams. 

Pastebėjus tokius atvejus prašome apie juos informuoti Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo valdybą (toliau – NEETV) nurodytais telefonais arba elektroniniu paštu: 8-5-271 9613, 8-5-271 9820, cyberpolice@policija.lt 

Būtina pažymėti, kad nusikaltėliai kompiuterių virusus naudoja įvairiais būdais. Tačiau jų tikslas iš esmės yra vienas – finansinė nauda. Nusikaltėliai nuolat ieško naujų būdų kompiuteriams užkrėsti.

Tam, kad išvengti kompiuterių virusų, kompiuterių vartotojams rekomenduojame naudoti tik legalią programinę įrangą. Tiek operacinės sistemos, tiek antivirusinė programinė, tiek ir tokia populiari programinė įranga, kaip Adobe Reader, Flash Player, Java, Interneto naršyklės, privalo būti nuolat atnaujinamos. Nerekomenduojame atidarinėti failų ir nuorodų, gautų iš nepatikimų šaltinių. Aptikus virusą kompiuteryje, tuo atveju, kai savarankiškai antivirusinių programų pagalba nepavyksta viruso ištrinti, rekomenduojame kreiptis į kvalifikuotus specialistus arba iš naujo įdiegti operacinę sistemą.

Papildomos informacijos apie tai, kaip būti saugiam Internete galite rasti Ryšių reguliavimo tarnybos Nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio tinklalapiuose www.cert.lt bei www.esaugumas.lt.

 Policijos patarimai :

http://www.policija.lt/index.php?id=19