Derybos dėl 2021 krovinių vežimo keliais kelionės kvotų leidimų tarp Lietuvos ir Rusijos, kas nuspręsta?

Sausio 25 d. Lietuvos – Rusijos mišrios komisijos posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl 2021 krovininių vežimo keliais kelionės kvotų leidimų.

Kol kas tik pavyko susitart apsikeisti pirmo šių metų ketvirčio leidimų kvota pagal praėjusių metų kiekius, todėl manytina jog iš esmės derybos liko tame taške kur ir buvo iki šiol, tik, kad leidimai LTSA  greičiausiai pasieks vasaryje, o Lietuvos vežėjai jais galės pasinaudoti tik greičiausia antroje 2021 m. vasario pusėje geriausiu atveju.

Taip pat paminėtina, kad 2020 metų leidimų galiojimas pratęsiamas iki vasario 28 d., nors jų praktiškai nėra (trišalių ir su žyma leidžiančia vežti trečių šalių krovinius), išskyrus bendruosius dvišalius, kurie realiai nėra aktualūs Lietuvos vežėjams...

Skaityti plačiau

Германия. Дорожные сборы с грузовых транспортных средств (Lkw-Maut) – решение Европейского суда от 28 октября 2020 года

28 октября 2020 г. Европейский суд постановил, что уровень немецкого дорожного сбора с грузовых транспортных средств (Lkw-Maut) нарушает европейское право. Согласно директиве ЕС, только затраты на инфраструктуру могут быть включены в расчет платы за проезд. Однако федеральное правительство Германии также включило расходы на дорожную полицию. Соответственно, сбор за проезд для грузовиков в Германии противоречит европейскому законодательству, в любом случае в той мере, в какой он был основан на расходах дорожной полиции (постановление Европейского суда от 28 октября 2020 г., C-321/19)...

Skaityti plačiau

Teismo sprendimas pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl „Linavos“ prezidiumo 2020 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 12-147 dėl regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos

Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių 20200212

Vilniaus miesto Apylinkės teismas 2020-02-12 civilinėje byloje Nr. e2-8724-808/2020 civilinio proceso nusprendėSustabdyti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumo 2020 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 12-147 dėl regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos, ir kandidatų į prezidentus, prezidiumo narius bei revizijos komisijos narius anketų formų patvirtinimo IX dalies 73 punkto galiojimą iki įsiteisės sprendimas šioje civilinėje byloje, išaiškinant, kad laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo laikotarpiu galioja ankstesnė tvarka, nustatyta atsakovo prezidiumo 2016 m. vasario 4 d. Nutarimu Nr. 10-09.

Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento ir vykdytina skubiai

LNVAA „Linava” apie tai jau informuota ir teismo nutarties nuorašą gavo 2020-02-14 d.

Kokia įvykių seka toliau, pamatysime…

Skaityti plačiau

AR vyriausybės nutarimas dėl koeficiento 1,65 neprieštarauja Konstitucijai???

Konstitucinės teisės ekspertas, buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas prof. dr. Egidijus Šileikis išanalizavo Vyriausybės nutarimo priėmimo procedūras ir padarė išvadą, kad Vyriausybės nutarimas, kuriuo nuo 1,3 iki 1,65 padidintas vairuotojų atlyginimų koeficientas, su Trišale taryba buvo derinamas netinkamai, o tai galėtų būti pagrindu pripažinti jį prieštaraujančiu Darbo kodeksui ir Konstitucijoje įtvirtintam atsakingo valdymo principui, taip pat teisinės valstybės principui. Apie tai rašoma asociacijos “Linava” pranešime.

Anot eksperto, Vyriausybė nevykdė pareigos atsakingai laikytis socialinio dialogo ir trišalio bendradarbiavimo, kuris su socialiniais partneriais turi veiksmingai vykti Darbo kodekse nurodytoje Trišalėje taryboje.

„Tokios Vyria...

Skaityti plačiau

Incoterms sąlygos

Ekrano kopijos vaizdas

INCOTERMS sąlygos išimtinai reguliuoja santykius tarp pardavėjo ir pirkėjo. Tai priemonė, kuri padeda nustatyti Šalių pareigas ir įsipareigojimus pasirašant pirkimo – pardavimo sutartis.

INCOTERMS sąlygos yra suskirstytos pagal transportavimo būdą:


Įvairiomis transporto priemonėmis


EXW 
–  iš įmonės (… vietos pavadinimas). Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Pardavėjas savo patalpose ar teritorijoje paruošia prekes perduoti pirkėjo dispozicijon. Pardavėjas neprisiima jokių įsipareigojimų pakrauti prekes į pirkėjo transporto priemonę ir sutvarkyti prekių eksporto muitinės formalumus. Tačiau pagal sutarties sąlygas pardavėjas gali įsipareigoti pakrauti prekes į pirkėjo transportą. Tokiu atveju po santrumpos ,,EXW” įrašoma „Pakrauta”...

Skaityti plačiau

Ar draudimo išmoka turi būti išmokama su PVM ?

Pridėtinės vertės mokestis yra gana dažnas ginčo objektas tarp draudimo kompanijų ir draudėjų fizinių asmenų. Dažniausia situacija – fizinio asmenio turtui padaroma žala (pvz. apliejamas butas), jis kreipiasi į draudimo kompaniją reikalaudamas atlyginti nuostolius, patirtus atkuriant turtą į padėti buvusią iki draudžiamojo įvykio (suremontuoti butą). Draudikas pateikia samatą ir išmoka draudimo išmoką, sumažindamas šią išmoką PVM suma, kuri turėtų būti mokama turtą atkuriančiam subjektui (PVM mokėtojui). Ar tokie draudiko veiksmai pagrįsti, ar asmuo turi teisę reikalauti visos sąmatos sumos (įskaitant PVM ir kitus mokesčius)?

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje yra pažymėjęs, kad ta aplinkybe, kad draudėjas dar neatliko turto atkūrimo ...

Skaityti plačiau

Kaip draudimo bendrovės gali piktnaudžiauti savo teisėmis siekdamos neatlyginti žalos

Kiekvienas iš mūsų susiduriame su vienos ar kitos rūšies draudimu: būsto, automobilio, gyvybės ir pan. Tačiau ar visada perskaitome ir įsigiliname į draudimo sutarties sąlygas prieš ją pasirašydami?

Sąlygų nežinojimas gali būti itin svarbus faktorius siekiant gauti draudimo išmoką, ypač tais atvejais, kai draudimo kompanijos naudojasi joms suteikiama laisve ir sutartyse nurodo tokias sąlygas, kurios apriboja draudimo išmokų sumas, nors tam objektyvių priežasčių ir nėra (t.y. žmogus gauna mažesnę draudimo išmoką nei galėtų ir turėtų gauti).

Situacija: važiuojant automobiliu, dėl slidžios kelio dangos, automobilis nuvažiuoja nuo kelio ir dėl nelygaus reljefo šalikelėje automobilis yra apgadinamas...

Skaityti plačiau

Delspinigių skaičiavimas bei jų ieškinio senaties terminai

Teisingas delspinigių skaičiavimas jų reikalaujantiems leidžia suvokti optimalų reikalautinų delspinigių dydį taip neprarandant tam tikros delspinigių sumos ir tuo pačiu nepatiriant nereikalingų bylinėjimosi išlaidų nepagrįstai reikalaujamų delspinigių atveju. Lygiai taip pat gebėjimas preciziškai suskaičiuoti delspinigius naudingas skolininkui, siekiančiam apsiginti nuo nepagrįstai jo atžvilgiu priskaičiuotų delspinigių.

Skaičiuoti už 180 ar 182,5, o gal 183 dienas?

Turbūt daugelis vienaip ar kitaip susidūrusių su delspinigiais susidūrė ir su „mistiniu“ 180 dienų terminu, už kurį dažniausiai skaičiuojami delspinigiai. Po šiuo terminu slypi ne kas kitas, kaip 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, taikytinas reikalavimams dėl netesybų, t.y...

Skaityti plačiau

Rusijoje nuo 2017 sausio 01 dienos įsigalioja pakeitimai draudžiantys įvežti trečiųjų šalių krovinius iš muitinės sandėlių su dvišaliu leidimu

Rusijos Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 255 priimtu 2016 metų rugpjūčio 30 dieną buvo padaryti pakeitimai dėl trečiųjų šalių krovinių gabenimo taisyklių numatytų 2015 spalio 14 dienos Rusijos Susisiekimo ministro įsakyme Nr.301

Įsakymo pakeitimai panaikina 4 skyriaus <<г>> punktą ir 10 skyriaus <б> o būtent, ypač Lietuvos vežėjams aktualius „301” įsakymo reikalavimus vykdant tarptautinius krovinių pervežimus su trečiųjų šalių kroviniais kai pasikrovimo šalis yra Lietuva. Panaikinama galimybė trečiųjų šalių krovinius vežti iš muitinės sandėlių, turint dvišalį krovinių vežimo leidimą.

30082016-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9-%e2%84%96255

Skaityti plačiau

Neatlikta privalomoji techninė apžiūra nėra pagrindas draudikams reikalauti draudimo išmokos regreso

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „eismo įvykis techninė apžiūra“

Skaityti plačiau