Logistika

  • logistics2
  • Žalos transporte, logistikos ir ekspedijavimo versle; transporto teisės srities, muitinės procedūrų, TIR, CMR, transporto inspekcijos funkcijų, asociacijos „Linava” teisių, funkcijų, kilnojamo ir nekilnojamo turto, sveikatos, nelaimingų atsitikimų tyrimas ir analizė, pagrįstumas, teisėtumas ir teisingumas,
  • Vidiniai ir išoriniai tyrimai susiję su nesąžiningais klientais ar darbuotojais, skolų prevencija, administravimas ir išieškojimas.